Hizqiyo 22 bob

1 Quddusning jinoyatlari. 17 Egamizning o‘chog‘i. 23 Isroil yo‘lboshchilarining gunohlari.

1 Egamiz menga O‘z so‘zini ayon qildi:
2 “Ey inson, qotillar shahrini hukm qilgin. Uning jirkanch odatlarini yuziga solgin.
3 Shunday deb ayt: Egamiz Rabbiy aytmoqda: ey Quddus, sen o‘z ko‘chalaringda qon to‘kib, boshingga balo orttirding. Butlar yasab, o‘zingni bulg‘ading.
4 To‘kkan o‘sha qon uchun sen aybdor bo‘lding, yasagan butlar bilan bulg‘anding. Halokat kuningni yaqinlashtirding. O‘z hayotingga yakun yasading! Shu bois xalqlar seni mazax qilishlariga, yurtlar ustingdan kulishlariga Men yo‘l qo‘yaman.
5 Ey yomon ot chiqargan, g‘alayonga to‘la shahar, uzog‘u yaqindagilar seni mazax qiladilar.”
6 “Shahardagi Isroil yo‘lboshchilari o‘z mansabidan foydalanib, qon to‘kadilar.
7 U yerdagi odamlar ota–onasini xor qiladilar, musofirlarni aldaydilar, yetim va bevalarga zulm o‘tkazadilar.
8 Muqaddas narsalarimni xor qilib, Shabbat kunlarimni bulg‘aydilar.
9 Ba’zilari odamlarni o‘ldirish uchun tuhmat qiladilar. Butxonalarda keltirilgan qurbonliklardan tanovul qiladilar, o‘zlarining shahvoniy hirslarini qondirish bilan ovora bo‘ladilar.
10 Boshqalari o‘gay onalari bilan yotadilar, hayz ko‘rgan ayollarni zo‘rlaydilar.
11 Qo‘shnining xotini bilan jirkanch ishlar qiladilar, kelinlarini uyatsizlarcha bulg‘aydilar, tug‘ishgan singillarining nomusiga tegadilar.
12 Shahardagi ba’zi odamlar pul uchun odam o‘ldiradilar. Bergan qarzidan foiz undiradilar, o‘zganing bor–yo‘g‘ini tortib olib, daromad ko‘radilar. Meni esa unutib yubordilar!” deb aytmoqda EgamizRabbiy.
13 Noxaq foyda ko‘rganingiz uchun, qon to‘kkaningiz uchun Men g‘azab ichra kaftimni kaftimga uraman.
14 Adabingizni bergan kunim mardligingizni ko‘raman, o‘shanda Men bilan olishishga qurbingiz yetarmikan? Men, Egangiz aytganlarimni amalga oshiraman.
15 Men sizlarni xalqlar orasiga tarqatib tashlayman, boshqa yurtlarga quvib yuboraman, iflos qilmishlaringizga chek qo‘yaman.
16 Begona xalqlar sizlarni xor qilganda, Egangiz Men ekanligimni bilib olasizlar.”
17 Egamiz menga O‘z so‘zini ayon qildi:
18 “Ey inson, Isroil xalqi Men uchun toshqolday qadrsiz bo‘lib qoldi. Kumush eritilgandan keyin o‘choqda qotib qolgan mis, qalay, temir va qo‘rg‘oshin qorishmasi kabidir bu xalq.
19 Egamiz Rabbiy shunday demoqda: “Sizlar toshqolday bo‘lib qolganingiz uchun, Men sizlarni Quddusga yig‘aman.
20 Kumush, mis, qalay, temir va qo‘rg‘oshin o‘choqqa qanday yig‘ilsa, eritish uchun tagiga olov qanday yoqilsa, Men xuddi shunday qahru g‘azab bilan sizlarni yig‘aman, hammangizni shaharda eritib yo‘q qilaman.
21 Ha, Men sizlarni Quddusga yig‘ib olaman, g‘azabim olovini sizga sochaman. Sizlar erib yo‘q bo‘lib ketasizlar.
22 Kumush o‘choqda eriganday, sizlar qahrim o‘tida erib yo‘q bo‘lasizlar. Shunda ustingizga g‘azab o‘tini sochgan Egangiz Men ekanligimni bilib olasizlar.”
23 Egamiz menga O‘z so‘zini ayon qildi:
24 “Ey inson, Isroil xalqiga shunday deb ayt: Sizlar qahr kunida poklanmagan, ustiga yomg‘ir yog‘magan bir yurtdirsiz.
25 Yurtingizdagi shahzodalar o‘kirayotgan, o‘ljasini tilka–pora qilayotgan sherga o‘xshaydi. Ular odamxo‘rlik qiladilar, mulku boylikni qo‘lga kiritadilar, qotilliklar qilib, bevalarning sonini ko‘paytiradilar.
26 Ruhoniylar qonunimni buzib, muqaddas narsalarimni bulg‘adilar. Muqaddas bilan oddiy narsaning farqiga bormadilar. Odamlarga nima haromu nima halol ekanini o‘rgatmadilar, Shabbat kunlariga rioya qilmadilar, xullas xalqim orasida Men beobro‘ bo‘ldim.
27 Isroil yo‘lboshchilari o‘ljasini tilka–pora qilayotgan bo‘riga o‘xshaydilar. Ular boylik orttirish uchun qon to‘kadilar, odamlarning jonini oladilar.
28 Payg‘ambarlar esa devorni oqlagan mardikorlar kabi, ularning bu gunohlarini oqlaydilar. Yolg‘on vahiylar ko‘rib, soxta bashoratlar aytadilar. Men ularga gapirmasam ham,“Egamiz Rabbiy shunday demoqda” deb gapiradilar.
29 Bu yurtdagi odamlar qallobligu o‘g‘irlik qiladilar, kambag‘alu nochorni ezadilar, musofirning bor–yo‘g‘ini tortib oladilar, haqini talab qilishga yo‘l qo‘ymaydilar.
30 Devorni qayta quradigan, devorning o‘pirilib tushgan joyida turib, yurtni himoya qiladigan birorta odam bormikan, deya ularning orasidan izladim. Ammo yurtni qahrimdan saqlab qolmoqchi bo‘lgan bunday odamni topa olmadim.
31 Shuning uchun Men ularga qahrimni sochaman, hammasini g‘azabim olovida yo‘q qilaman. Qilgan qilmishlariga yarasha jazosini beraman”, deb aytmoqda Egamiz Rabbiy.