Ibroniylarga maktub 4 bob

1 Xudo O‘z xalqiga va’da qilgan farog‘at. 12 Xudo kalomining ta’sirchanligi. 14 Ulug‘ Oliy ruhoniyimiz Iso.

1 Xudoning farog‘at diyoriga kirish haqidagi va’dasi hanuz kuchda qolgan. Shuning uchun ehtiyot bo‘laylik, tag‘in va’da qilingan farog‘at diyoriga kirishga nomunosib bo‘lib qolmaylik.
2 Axir, farog‘at diyori haqidagi XushxabarIsroil xalqiga sahroda e’lon qilinganday, bizga ham e’lon qilindi. Ammo ular bu Xushxabarni eshitsalar ham, uning qadriga yetmadilar. Ular bizga o‘xshab, bu xabarga quloq solganlarida edi, ishongan bo‘lar edilar.
3 Biz bu xabarga ishonganimiz uchun farog‘at diyoriga kiramiz. Ishonmaganlar haqida esa Xudo shunday degandi: “Shuning uchun g‘azablanib, ont ichdim: ‘Ular farog‘at diyorimga kirmaydi.’” Holbuki, Xudo farog‘at diyorini dunyoni yaratganidayoq tayyorlab qo‘ygan.
4 Chunki yaratilishning yettinchi kuni haqida Muqaddas Bitiklarda shunday deyilgan: “Yettinchi kuni Xudo hamma ishlarini bitirib, dam oldi.” Ammo ba’zi odamlar Xudoning farog‘at diyoriga kirmadilar.
5 Yuqoridagi parchada aytilganday: “Ular farog‘at diyorimga kirmaydi.”
6 Bundan anglashiladiki, farog‘at haqidagi Xushxabarni birinchi bo‘lib eshitganlar itoatsizligi uchun farog‘at diyoriga kirmaganlar. Ammo ba’zi kishilarga u yerga kirish uchun imkoniyat bor.
7 Xudo o‘sha kishilarni ko‘zda tutib, “bugun” deb atalgan yana bir kunni tayin qildi. Ko‘p yillardan keyin U bu kun haqida Dovud orqali gapirdi. Xudoning bu gapini men oldin ham aytib o‘tganman: “Qaniydi bugun Mening ovozimga quloq solsangiz! Menga qarshi isyon qilgan otalaringizday tosh yurak bo‘lmanglar!”
8 Agar Yoshua Isroil xalqini farog‘atga erishtirganda edi, o‘shandan keyin Xudo boshqa bir kun haqida gapirmagan bo‘lardi.
9 Xullas, Xudoning xalqini Shabbat kuniga o‘xshagan farog‘at kutmoqda.
10 Xudoning farog‘at diyoriga kirganlar Xudo kabi o‘z ishlaridan dam oladilar, chunki Xudo ham dunyoni yaratib bo‘lgandan keyin dam olgan edi.
11 Shunday ekan, farog‘at diyoriga kirishga jon kuydiraylik. Aks holda biz ham Isroil xalqiday itoatsizlik qilib, farog‘atdan bebahra qolamiz.
12 Xudoning kalomi jonli va ta’sirli, har qanday dudama qilichdan o‘tkirroqdir. U jon bilan ruhni, bo‘g‘inlar bilan ilikni ajratgudek suqilib kiradi. Xudoning kalomi xayolu yurakning niyatlarini fosh etadi.
13 Butun borliq Xudoning ko‘zi oldida yap– yalang‘och va ochiqdir. Hech kim va hech narsa Undan pinhon emas. Biz Unga hisob beramiz!
14 Shunday ekan, o‘zimiz e’tirof etgan e’tiqodimizni mahkam tutaylik! Zotan bizning ulug‘ Oliy ruhoniyimiz bor. Xudoning samodagi huzuriga kirib borgan bu Oliy ruhoniyimizXudoning O‘g‘li Isodir.
15 U zaifliklarimizga hamdard bo‘la oladi. Axir, U biz kabi har tomonlama sinalgan, lekin bizga o‘xshab gunoh qilmagan.
16 Kelinglar, inoyatli Xudoyimizning taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Shunda U bizga marhamat ko‘rsatadi, Uning inoyati zarur vaqtda bizga yordam beradi.