Kolosaliklarga maktub 4 bob

2 Har xil nasihatlar. 7 So‘nggi salomlar va tilaklar.

1 Ey xo‘jayinlar, sizning ham jannatda Xo‘jayiningiz borligini bilib, qullaringizga odil va to‘g‘ri muomala qiling.
2 Doim ibodat qiling. Ibodatda hushyor bo‘lib, shukronalar keltiring.
3 Shuningdek, bizlar uchun ham ibodat qilinglar: biz Xudoning kalomini e’lon qilishimiz va Masih sirini bayon etishimiz uchun Uning O‘zi bizga yo‘l ochib bersin. Men ana shu sir tufayli qamoqdaman.
4 Bu sirni munosib ravishda izhor eta olishimni Xudodan so‘ranglar.
5 Fursatni g‘animat bilib, imonlilar qatoriga qo‘shilmaganlarga nisbatan oqilona yo‘l tutinglar.
6 Ular bilan qanday gaplashishni sizlarga o‘rgatay: ular bilan gaplashganingizda so‘zingiz hamisha yoqimli va mazmunli bo‘lsin.
7 Men haqimdagi barcha yangiliklarni Rabbimiz Isoning sodiq xizmatkori, hamkorim va suyukli birodarim Tixik sizlarga aytib beradi.
8 Sizlarga dalda berib, hol–ahvolimizni sizlarga bildirsin, deb men uni sizlarning oldingizga jo‘natyapman.
9 Tixik bilan birga oldingizga sodiq va sevimli birodarimiz, hamshaharingiz O‘nisim ham boradi. Ular bu yerda bo‘lib o‘tgan hamma narsani sizlarga aytib berishadi.
10 Men bilan birga qamalgan Aristarx va Barnaboning jiyani Mark ham sizlarga salom yo‘llayaptilar. Mark haqida buyruq olgansizlar: agar oldingizga borsa, uni yaxshi qabul qilinglar.
11 Yustus laqabli Iso ham sizlarga salom yo‘llayapti. Xudoning Shohligi yo‘lida mehnat qilayotgan bulardan boshqa yahudiy hamkorlarim yo‘q. Ular menga tasalli bo‘lib kelmoqdalar.
12 Iso Masihning quli, hamshaharingiz Epafras sizlarga salom yo‘llayapti. Xudoning irodasini to‘liq bajaradigan, imoni komil insonlar bo‘linglar, deb Epafras zo‘r g‘ayrat bilan, tinmay sizlar uchun ibodat qilmoqda.
13 U sizlar uchun hamda Laodikiya va Iyerapol shaharlaridagi imonlilar uchun ne-ne zahmatlar chekkaniga o‘zim shohidman.
14 Sevimli tabib Luqo va Dimas sizlarga salom yo‘llashyapti.
15 Laodikiya shahridagi birodarlarga, ayniqsa Nimfaga va uning uyida yig‘iladigan jamoatga salom aytinglar.
16 Bu maktubim orangizda o‘qib berilgandan keyin, Laodikiyadagi jamoatda ham o‘qittirilsin. Sizlar esa Laodikiyadan keladigan maktubni o‘qinglar.
17 Arxippga: “Sen Rabbimiz Isoning yo‘lida bo‘yningga olgan xizmatni oxiriga yetkazgin”, — deb aytib qo‘yinglar.
18 Men, Pavlus, o‘z qo‘lim bilan bu duoyi salomni yozyapman. Qamoqda ekanligimni esdan chiqarmanglar. Xudoning inoyati sizlarga yor bo‘lsin.