Kolosaliklarga maktub 2 bob

6 Masih ato qiladigan yangi hayot.

1 Men sizlar uchun, shuningdek, Laodikiya shahridagilar hamda shaxsan yuzimni ko‘rmagan imonlilarning hammasi uchun naqadar zo‘r g‘ayrat bilan mehnat qilayotganimni bilishingizni istayman.
2 Maqsadim shuki, sizlar dadil bo‘ling, muhabbat ruhi sizlarni birlashtirsin, Otamiz Xudoning siri — Masih haqida chuqur va boy tushunchaga ega bo‘ling.
3 Chunki donolik va ilmu ma’rifatning hamma xazinalari Masihda pinhondir.
4 Hech kim sizlarni tilyog‘lamalik bilan yo‘ldan ozdirmasin, deb men sizlarga shularni aytyapman.
5 Garchi men jisman sizlarning orangizda bo‘lmasam ham, fikru zikrim siz bilanman. Sizlarning tartib-intizomingiz va Masihga bo‘lgan sog‘lom imoningizni ko‘rib sevinyapman.
6 Sizlar Iso Masihni Rabbimiz, deb qabul qilgan ekansizlar, doimo U ko‘rsatgan yo‘ldan yuravering.
7 Olgan ta’limotingizga muvofiq, Masihda tomir yoyib, qaror toping. Imoningizda qattiq turing, Xudoga shukronalar tilingizdan tushmasin.
8 Ehtiyot bo‘linglar, hech kim falsafa va quruq safsatalar bilan sizlarni avramasin. Bunday gaplar Masihga emas, balki insonlarning an’anasiga, dunyoning xurofiy kuchlariga asoslanadi.
9 Xudo O‘zining butun borlig‘i bilan to‘la-to‘kis Masihning vujudida mavjuddir.
10 Masihga tegishli bo‘lganingiz uchun hayotingiz to‘la–to‘kis, chunki U har bir kuch va hokimiyatdan ustundir.
11 Masih orqali sizlar sunnat qilindingiz, bu jismoniy sunnat emas, balki Masih orqali qilinadigan sunnat, ya’ni gunohkor tabiatning kesib tashlanishidir.
12 Suvga cho‘mdirilish orqali Masih bilan birga ko‘mildingiz. Masihni o‘likdan tiriltirgan Xudoning qudratiga bo‘lgan imoningiz tufayli Masih bilan birga tirildingiz.
13 Ilgari sizlar sunnatsiz, gunohga botgan bo‘lib, ruhan o‘lik edingizlar. Endi esa Xudo barcha gunohlaringizni kechirib, sizlarni Masih bilan birga tiriltirdi.
14 Bizga qarshi yozilgan ayblov hukmini Xudo bekor qildi, ya’ni o‘sha hukmni xochga mixlab, kuchdan qoldirdi.
15 O‘sha xoch orqali koinotdagi kuchlaru hukmronliklar ustidan g‘alaba qozonib, ularni qurolsizlantirdi. O‘zining g‘olibona yurishida ularning tutqun ekanligini namoyish etib, sharmanda qildi.
16 Shuning uchun yegulik-ichgulik, diniy bayramlar, yangi oy shodiyonalari yoki Shabbat kuni xususida hech kim sizlarga qonun-qoida chiqarmasin.
17 O‘sha urf–odatlar kelajakning sharpasigina xolos, ammo haqiqiy hayot Masihdadir.
18 Shunday ekan, dindorlikka berilib, o‘zini mo‘minlikka soladiganlar, farishtalarga sig‘inadiganlar sizlarni kamsitsa, e’tibor bermanglar. Ular ko‘rgan vahiylari bilan maqtanadigan, aql–zakovati bilan mag‘rurlanadigan odamlardir.
19 Bunday kishilar Masihdan ajralgan. Masih — O‘z tanasi, ya’ni jamoatning Boshidir. Mana shu Boshdan butun badan hayotbaxsh kuch olib, payu bo‘g‘inlar orqali o‘zaro ulanib, Xudoning xohishi bo‘yicha o‘sadi.
20 Agar sizlar Masih bilan birga o‘lgan bo‘lsangizlar, dunyoning xurofiy kuchlari uchun ham o‘lgan bo‘lasizlar. Unday bo‘lsa yana nimaga bu dunyoga qul bo‘lib,
21 “tegma”, “yema”, “ushlama” degan qonun-qoidalarga bo‘ysunasizlar?!
22 Bu insoniy ta’limotlar va qoidalar ishlatilgan sari yo‘q bo‘lib ketadigan narsalar haqida–ku!
23 Garchi bu qoidalar keltirib chiqargan dindorlik, o‘zini mo‘minlikka solish, badanni qiynash odamlarga hikmatday tuyulsa–da, aslida ular shahvatu nafsga bo‘lgan ishtiyoqni ko‘paytiradi.