Kolosaliklarga maktub 3 bob

18 Masihiy oilalar uchun qoidalar.

1 Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz, Masih turgan joydagi, ya’ni samoviy narsalarning payida bo‘ling. U samoda Xudoning o‘ng tomonida o‘tiribdi.
2 Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo‘lsin.
3 Axir, sizlar o‘lgansizlar, asl hayotingiz esa Masih bilan Xudoning huzurida pinhondir.
4 Bizning hayotimiz Iso Masihdir. Masih zohir bo‘lganda, sizlar ham U bilan birga ulug‘vorlikda zohir bo‘lasizlar.
5 Shunday ekan, dunyoviy tabiatingizni, ya’ni fahsh–zino, nopoklik, shahvat, yovuz xohishlar va butparastlikka teng bo‘lgan ochko‘zlikni yo‘q qilinglar.
6 Mana shular sababli Xudoning g‘azabi itoatsiz bandalarning boshiga tushadi!
7 Sizlar ham bir vaqtlar shunday odamlarning yo‘lidan yurib, o‘zingizni o‘shalar kabi tutardingizlar.
8 Endi esa jahl, g‘azab, yovuzliklarning hammasini bir chetga yig‘ishtirib qo‘yinglar. Og‘zingizdan hech qanday jerkish yoki nojo‘ya so‘z chiqmasin.
9 Birbiringizga yolg‘on gapirmanglar. Chunki sizlar eski tabiatingizni yomon odatlari bilan birga o‘zingizdan soqit qildingizlar.
10 Buning o‘rniga siz yangi tabiatga burkandingiz. Sizlar Xudoni yaqinroq bilib borarkansiz, sizning yangi tabiatingiz uni yaratgan Xudoning surati bo‘yicha o‘zgarib bormoqda.
11 Shu nuqtayi nazardan endi na yunon bor, na yahudiy, na sunnatli bor, na sunnatsiz, na johil bor, na madaniyatsiz, na qul bor, na ozod. Eng ahamiyatlisi Masihdir, U hamma bilandir, hamma narsa Uning qo‘li ostidadir.
12 Sizlar Xudoning tanlangan, aziz va suyukli xalqisizlar. Shunga ko‘ra rahm-shafqat, mehribonlik, kamtarlik, muloyimlik va sabr-toqatni zeb-ziynat qilib taqib olinglar.
13 Bir–biringizga nisbatan sabr–toqatli bo‘linglar. Orangizda xafagarchilik o‘tgan bo‘lsa, bir biringizni kechiringlar. Egamiz sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham boshqalarni kechiringlar.
14 Va nihoyat muhabbatga burkaninglar, chunki mehr–muhabbat mukammal ahillikka yetishtiradi.
15 Masih ato qiladigan tinchlik yuraklaringizda hukmron bo‘lsin, axir sizlar bir tananing a’zosisizlar, tinchlikka da’vat qilingansizlar. Minnatdor bo‘linglar.
16 Masihning kalomi sizda chuqur o‘rnashib, yashnayversin. Donolik bilan bir-biringizga ta’lim bering, nasihat qiling. Zaburlarni xonish qilib, madhiyalar va ruhiy qo‘shiqlar bilan, chin ko‘ngildan minnatdorchilik bildirib, Xudoni tarannum etinglar.
17 Nimaiki qilsangiz ham, gapirsangiz ham, hammasini Rabbimiz Iso nomidan qilib, U orqali Otamiz Xudoga shukrona aytinglar.
18 Ey xotinlar, eringizga itoatli bo‘linglar. Shunday qilish Rabbimiz Isoning izdoshlariga munosibdir.
19 Ey erlar, xotiningizni sevinglar, ularga qo‘pol muomalada bo‘lmanglar.
20 Ey farzandlar, doim ota-onangizga quloq solinglar, chunki bu Rabbimizga ma’qul keladi.
21 Ey otalar, farzandlaringizni ranjitavermanglar, bo‘lmasa ular tushkunlikka tushib qoladi.
22 Ey qullar, bu dunyodagi xo‘jayinlaringizga har doim itoat qilinglar. Xushomadgo‘ylik bilan xo‘jako‘rsinga emas, balki Rabbimizdan qo‘rqib, chin ko‘ngildan itoat qilinglar.
23 Har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbimiz Iso Masih uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar.
24 Chunki sizlar haqiqiy Xo‘jayiningiz Masihga xizmat qilyapsizlar. U O‘z xalqiga atab qo‘ygan qut– barakani sizlarga mukofot qilib berishini yoddan chiqarmang.
25 Kimki nohaqlik qilsa, qilmishiga yarasha jazo oladi. Zero, Xudo tarafkashlik qilmaydi.