Yoqubning maktubi 3 bob

1 Tilni tiymoq haqida. 13 Kim dono?

1 Ey birodarlarim, hammangiz ham ustoz bo‘lavermanglar! Biz, ustozlar, jiddiyroq hukmga duchor bo‘lishimiz o‘zingizga ma’lum.
2 Odamlarning hammasi ko‘p xato qiladi. So‘zlayotganda xato qilmagan inson yetukdir. U butun vujudini jilovlay oldi.
3 Biz otlarni bo‘ysundirish uchun og‘izlariga suvluq solamiz. Shu orqali ularning butun tanasini boshqaramiz.
4 Mana, kemalar ham, qancha ulkan bo‘lmasin va kuchli shamollar yordamida yurmasin, kichkina bir rul bilan boshqariladi. Kemachi rul yordamida kemani istagan joyga yo‘naltiradi.
5 Til ham xuddi shundaydir, til badanning kichkina bir uzvidir, ammo katta muammolarni keltirib chiqaradi. Qara, kichkina bir olov bepoyon o‘rmonni yondirib yuboradi!
6 Til ham olovga o‘xshaydi. Til — uzvlarimiz orasida bir buzg‘unchi dunyo! U butun vujudimizni bulg‘aydi. U jahannamdan alangalanib, butun hayotimizni yondiradi.
7 Turli xil yovvoyi hayvonlar bilan qushlar, sudraluvchi va dengiz hayvonlari inson zoti tomonidan boshqarilgan va boshqarilmoqda.
8 Ammo tilni hech bir inson boshqara olmaydi. Tinib–tinchimas bu yovuz tilning zahri qotildir.
9 Biz tilimiz bilan samoviy Otamiz bo‘lgan Egamizni olqishlaymiz va tilimiz bilan Xudoning suratida yaratilgan insonlarni la’natlaymiz.
10 Olqish va la’nat bir og‘izdan chiqadi. Ey birodarlarim, bunday bo‘lmasligi kerak!
11 Axir, bitta buloqdan ham shirin, ham achchiq suv oqib chiqmaydi–ku!
12 Ey birodarlarim, anjir daraxti zaytun mevasini beradimi?! Yoki tok novdasi anjir tugadimi?! Yo‘q! Sho‘r buloqdan ham shirin suv oqib chiqmaydi!
13 Dono va farosatlimisiz? Buni ibratli hayotingiz orqali namoyon qiling. Har bir ishni kamtarlik va donolik bilan bajaring.
14 Bordi–yu, yuragingizda achchiq hasad va xudbinlik bo‘lsa, donoman, deb maqtanmang. O‘zingizni shunday tutayotgan bo‘lsangiz, haqiqatni rad etgan bo‘lasiz.
15 Dunyoga va moddiyatga xos bo‘lgan bunday “donolik” Xudodan emas, shaytondandir.
16 Chunki hasadgo‘ylik va xudbinlik bor joyda janjal va yovuzlik hukm suradi.
17 Xudodan kelgan donolik esa, avvalo pokdir. Shuningdek, bu asl donolik tinchliksevar, muloyim, haqiqatga bo‘ysunadigan, mehr–shafqatli, xayrli ishlarga boy, tarafkashlik qilmaydigan, o‘ta samimiydir.
18 Tinchlik o‘rnatuvchilar tinchlikni ekib, solihlikni o‘rib oladilar.