Yuhanno Muqaddas xushxabar 2 bob

1 Isoning dastlabki mo‘jizasi. 13 Iso sotuvchilarni Ma’baddan quvadi.

1 Ikki kundan keyin Jaliladagi Kana qishlog‘ida nikoh to‘yi bo‘ldi. Isoning onasi u yerda edi.
2 Iso bilan shogirdlari ham to‘yga taklif qilingan edilar.
3 Sharob tugay deb qolganda, onasi Isoga: — Ularda sharob qolmabdi, — dedi.
4 Iso unga: — Buning menga nima daxli bor?! Mening vaqt– soatim hali kelgani yo‘q, — dedi.
5 Shunda onasi xizmatchilarga: — U sizlarga nima desa, shuni qilinglar, — dedi.
6 O‘sha yerda yahudiylarning poklanish marosimlarida ishlatiladigan oltita tosh xum bor edi. Har bir xum ichiga o‘n–o‘n ikki chelak suv sig‘ardi.
7 Iso xizmatchilarga: — Xumlarni suvga to‘ldiringlar, — dedi. Ular xumlarni limmo–lim qilib suvga to‘ldirishdi.
8 Iso ularga: — Endi xumdagi suvdan ozgina olib, to‘yboshiga olib boringlar, — dedi. Ular olib borishdi.
9 To‘yboshi sharobga aylangan suvni tatib ko‘rdi. Bu sharobning qayerdan kelganligini u bilmas edi, faqat olib kelgan xizmatchilar bilishar edi. To‘yboshi kuyovni chaqirtirib,
10 unga dedi: — Dasturxonga avval yaxshi sharob tortiladi. Mehmonlar ichib to‘yganlaridan keyin, yomonrog‘i tortiladi. Sen esa yaxshi sharobni shu paytgacha saqlab kelibsan!
11 Bu Isoning qilgan birinchi mo‘jizasi edi. Iso bu mo‘jizali alomatni Jaliladagi Kana qishlog‘ida namoyish etib, O‘zining ulug‘vorligini zohir qildi. Shogirdlari Unga ishondilar.
12 Shundan keyin Iso, onasi, ukalari va shogirdlari Kafarnahum shahriga bordilar va u yerda bir necha kun turdilar.
13 Yahudiylarning Fisih bayrami yaqinlashib qolgani uchun Iso Quddus shahriga bordi.
14 Ma’bad hovlisiga kirganda, u yerda mol–qo‘y, kaptar sotayotganlarni va xontaxtalar yonida o‘tirgan sarroflarni ko‘rdi.
15 Iso arqondan qamchi yasadi–da, Ma’baddan hammani mol–qo‘ylari bilan birga quvib chiqardi. Sarroflarning xontaxtalarini ag‘darib, pullarini sochib yubordi.
16 Kaptar sotuvchilarga: — Bularni yo‘qotinglar bu yerdan! Otamning uyini bozor qilmanglar! — dedi.
17 Shunda Uning shogirdlari Muqaddas Bitiklardagi: “Sening uyingga bo‘lgan sevgim ichimni yondirar”, degan so‘zlarni esladilar.
18 — Bunday qilishga nima haqing bor?! Bordi– yu, haqing bo‘lsa, bironta alomat ko‘rsatib, buni isbot qil! — deb talab qila boshladi yahudiylar.
19 Iso shunday javob berdi: — Mana bu Ma’badni buzinglar, Men uch kun ichida uni tiklayman.
20 Bunga javoban yahudiylar dedilar: — Bu Ma’bad qirq olti yilda qurilgan, Sen esa uni uch kunda tiklamoqchimisan–a?!
21 Holbuki, Iso Ma’bad deb O‘zining badanini nazarda tutgan edi.
22 Iso o‘lib tirilgandan keyin, shogirdlari Uning bu gapini esladilar. Shunda Muqaddas Bitiklarga va Isoning so‘zlariga ishondilar.
23 Iso Quddusda Fisih bayramida bo‘lganda, ko‘p odamlar Uning qilayotgan mo‘jizali alomatlarini ko‘rib, Unga imon keltirdilar.
24 Ammo Iso odamlarning qanaqaligini bilgani uchun, O‘zini ularga ishonmas edi.
25 Inson haqida Unga biron gap aytishning hojati yo‘q edi. Chunki inson dilida nima borligini U bilar edi.