Yeremiyoning marsiyasi 5 bob

1 Rahm–shafqat iltijosi.

1 Ey Egam, boshimizga tushgan ko‘rgilikni yodingda tutgin, Qanchalik xor bo‘lganimizni bir ko‘rib qo‘ygin!
2 Mulk qilib olgan yerimiz ajnabiylar qo‘liga tushdi, Kelgindilar uylarimizga ega bo‘lishdi.
3 Otasiz yetimday bo‘lib qoldik biz, Bevaga o‘xshab qoldi onalarimiz.
4 Biz ichgan suvimizga pul to‘laymiz, Yoqqani o‘tinni sotib olamiz.
5 Yovlarimiz ta’qib qilib, qo‘ymas bizni holimizga, Charchab ketdik, tinim yo‘q bizga.
6 To‘yguncha non yeymiz deb, Misr va Ossuriya bilan biz sulh tuzdik.
7 Ajdodlarimiz gunoh qilib, o‘tib ketdi, Ammo ularning jazosini biz tortyapmiz endi.
8 Bizga hukmronlik qilayotir qullar, Ular zulmidan bizni kim qutqarar?!
9 Non izlaymiz, jonimizni qo‘yib xavf ostiga, Chunki kallakesarlar pisib yotibdi dalalarda.
10 Ocharchilik dastidan chiqqan issig‘imiz, Tandirday qizigan bizning badanimiz.
11 G‘animlarimiz Quddusda ayollarni zo‘rlashdi, Yahudo shaharlarida qizlarning nomusiga tegishdi.
12 Qo‘llaridan osishdi yo‘lboshchilarimizni, Xor qilishdi oqsoqollarimizni.
13 Yigitlar tegirmon toshini tortyapti, O‘g‘lonlar og‘ir o‘tin ostida gandiraklab qoldi.
14 Shahar darvozasida oqsoqollar o‘tirmaydigan bo‘ldi, Yigitlar shodon kuylar chalmaydigan bo‘ldi.
15 Ko‘nglimizni shodlik tark etdi, O‘yin–kulgimiz azaga aylandi.
16 Boshimizdagi tojimiz tushib ketdi, Gunoh qildik! Sho‘rimiz quridi!
17 Dardu alamga to‘ldi yuragimiz, Yig‘layverib xiralashdi ko‘zimiz.
18 Axir, Sion tog‘i huvullab qoldi, Chiyabo‘rilar u yerda izg‘ib yuribdi.
19 Sen esa, ey Egam, abadiy hukmronlik qilasan, Avlodlar osha O‘z taxtingda o‘tirasan.
20 Nechun bizni Sen tamom unutding? Nechun uzoq vaqtga tashlab qo‘yding?
21 Ey Egam, bizni O‘zingga yuz burdirgin, Toki Senga qaytaylik. Qadimgi ulug‘vorligimizni tiklagin.
22 Nahotki Sen bizdan butunlay voz kechding?! Qahru g‘azabingning had–poyoni bordir, axir!