Yeremiyoning marsiyasi 3 bob

1 Umid uchqunlari.

1 Azoblarda qolgan insonman, Xudoning g‘azabi tufayli tayoq yedim.
2 Boshlab bordi Xudo meni zulmatga, Nur tushmaydigan qorong‘i joyga.
3 Yolg‘iz menga qarshi U qo‘l ko‘tardi, Kun bo‘yi meni qayta–qayta jazoladi.
4 Qaritib yubordi etu terimni, Sindirib tashladi suyaklarimni.
5 Alamga meni tutqun qildi, Jabru jafo zindoniga meni tashladi.
6 Majbur qildi meni zimistonda yashashga, O‘xshab qoldim men ancha oldin o‘lgan marhumga!
7 Qochib ketmasin, deya Xudo atrofimni qurshadi, Og‘ir zanjirlar bilan meni kishanband etdi.
8 Yordam so‘rab yolvorsam ham men Unga, Quloq solmas U mening fig‘onimga.
9 Yo‘nilgan toshlar bilan U yo‘limni to‘sdi, Yurgan yo‘limni chalkashtirib yubordi.
10 Poyladi U meni ayiqday, Tashlanmoqchi bo‘ldi menga sherday.
11 So‘ng meni sudradi bir chetga, G‘ajidi, tashlab ketdi tang ahvolda.
12 Xudo O‘z yoyini tortdi, O‘qlariga meni nishon qildi.
13 Sadog‘idagi o‘qlari bilan yuragimni teshdi.
14 Mana, endi o‘z xalqim ustimdan kulmoqda, Uzzukun ular meni mazax qilib, qo‘shiq kuylamoqda.
15 Xudo menga achchiq o‘tdan yedirdi, Zaharli suvdan menga ichirdi.
16 Meni oyoq osti qilib, tuproqqa beladi, Shag‘al yedirib, tishlarimni sindirdi.
17 Tinchlik bilmas endi mening jonim, Baxt nimaligini tamom unutdim,
18 Shunda o‘zimga dedim: “Adoyi tamom bo‘ldim! “Barbod bo‘ldi Egamga bo‘lgan umidim!”
19 Kulfatu sargardonlik haqidagi o‘ylarim Zaharli suvga, achchiq o‘tga o‘xshaydi.
20 Bunday o‘ylarga tolgan mening jonim Tushkunlikka tushdi.
21 Biroq men bir narsani yodda tutarman, Shuning uchun doim umid qilarman:
22 Egamning sodiq sevgisi bo‘lmaydi ado, Uning rahm–shafqati tugamas aslo.
23 Har tong ular yangilanadi, Buyukdir Xudoning sadoqati!
24 Qalbimda aytaman: “Egamdir mening bor– yo‘g‘im, Shunday ekan, yolg‘iz Undadir mening umidim.”
25 Egamiz O‘ziga umid bog‘laganlarga yaxshilik qiladi, Unga intilgan har bir jonga ezguligini ko‘rsatadi.
26 Egamizning najotini toqat ila kutish yaxshidir.
27 Yoshlikdan tarbiyaga bo‘ysunish yaxshidir.
28 Rabbimiz tarbiyalaganda, Yolg‘iz o‘tirib, sukut saqlaylik.
29 Bunday vaqtlarda yer o‘pib ta’zim qilaylik, Axir, yana umid bordir.
30 Tarsaki yeganimizda qarshilik qilmaylik, Eshitgan ko‘p haqoratlarni ichimizga yutaylik.
31 Zero, Rabbiy bizni abadiy tashlab qo‘ymaydi!
32 Uning O‘zi bizga qayg‘u keltirgan bo‘lsa–da, O‘zi bizga rahm–shafqat qiladi. Axir, Uning sodiq sevgisi buyukdir!
33 Ha, U insonga g‘am keltirib, ozor berishni xush ko‘rmaydi.
34 Yurtdagi hamma asirlarning oyoq osti bo‘lganini,
35 Odamlar haq–huquqdan mahrum bo‘lganini, Xudoyi Taolo ko‘rib turibdi.
36 Bir yoqlama hukm chiqarilganini Rabbiy bilib turibdi.
37 Rabbiyning ijozatisiz, Hech kimning buyrug‘i bajo bo‘lmas.
38 Yaxshilik ham, yomonlik ham Xudoyi Taoloning amrisiz sodir bo‘lmas.
39 Hanuz hayot ekanmiz, Gunohimiz uchun jazo tortganda nolimaylik!
40 Tutgan yo‘llarimizni yaxshilab tekshiraylik, Egamizga qaytaylik.
41 Qo‘llarimizni osmonga cho‘zib, Chin dildan samodagi Xudoga yolvorib aytaylik:
42 “Ey Egamiz! Biz itoatsizlik qildik, Senga qarshi bosh ko‘tardik, Sen bizni kechirmading.
43 Sen g‘azabga minib, ta’qib qilding bizni, Shafqatsiz qirding hammamizni.
44 Iltijolarimiz Senga yetib bormasligi uchun, Bulutlar bilan oldingni to‘sding.
45 Sen bizni axlatday tashlab yubording, Xalqlar orasida supurindiday qilding.
46 Mana, barcha yovlarimiz ustimizdan kulyapti.
47 Biz vahimaga tushdik, tuzoqqa ilindik, Falokatu halokatga giriftor bo‘ldik.”
48 Sel–sel bo‘lib oqar mening ko‘z yoshlarim, Axir, qirilib ketdi mening xalqim!
49 Egamiz osmondan bizga qaramaguncha,
50 Men to‘xtamay obi diyda qilaman, Tinmay ko‘z yosh to‘kaman.
51 Quddusdagi hamma qizlarning qismati Yurak–bag‘rimni ezib yubordi!
52 Sababsiz dushmanlik qilayotir menga odamlar, Qushni ovlaganday meni ovladi ular.
53 Meni tiriklayin chuqurlikka tashlashdi, Chuqurlik og‘zini tosh bilan berkitishdi.
54 Suvlar ko‘tarilib oshdi boshimdan, “Ado bo‘ldim” dedim ichimda.
55 Ey Egam, chuqurlik tubidan Senga iltijo qildim.
56 “Dodimni tingla, yopma qulog‘ingni!” dedim. Sen eshitding bu iltijoimni.
57 Yolvorganimda Sen menga yaqinlashding, “Qo‘rqma!” deb o‘shanda menga aytding.
58 Yo Rabbiy, Sen da’voimni himoya qilding, Mening jonimni xalos etding.
59 Ko‘rding menga qilingan nohaqlikni, Ey, Egam, O‘zing yoqlagin meni.
60 Yovlarimning til biriktirganini Sen ko‘rding, Menga qarshi qilgan yovuz niyatlarini bilding.
61 Ey Egam, ular mazax qilganini O‘zing eshitding, Menga qarshi til biriktirganini bilding.
62 G‘animlarim meni g‘iybat qilar, Kun bo‘yi menga piching otar!
63 Qara, ular o‘tirsa ham, tursa ham, Qo‘shiq kuylab, meni mazax qilishar.
64 Ularning qilmishlariga yarasha, Jazosini bergin ey, Egam!
65 Yuraklariga g‘ulg‘ula solgin, Ularni la’natga duchor qilgin,
66 G‘azab bilan ularning ketidan quvla, Yer yuzidan tamomila yo‘q qilib tashla!