Voiz 4 bob

17 Shoshqaloqlik bilan va’da bermang.

1 Men yana bu dunyoda bo‘layotgan zulmni ko‘rdim. Mana ezilganlarning ko‘z yoshlari, lekin ularning yupatuvchisi yo‘q. Ularga zulm qilayotganlarda kuch bor, ezilganlarning esa yupatuvchisi yo‘q.
2 Shunda men: “Marhumlar tiriklardan baxtliroqdir”, — dedim.
3 Ammo hali tug‘ilmaganlar marhumlardan ham baxtliroqdir, chunki ular bu dunyoda qilinayotgan qayg‘uli ishlarni ko‘rmaganlar.
4 Men yana bir narsani ko‘rdim: inson hamma ishni mohirlik bilan qiladi, lekin bu ishni birovga g‘ayirlik bilan qilsa, bu ham behuda, shamol orqasidan quvishdaydir. Ammo:
5 Nodon qo‘llarini qovushtirib o‘tirib o‘zini o‘zi xarob qiladi.
6 Vaqtni yelga sovurib, mashaqqatli mehnat bilan ikki hovuch narsaga erishish mumkin, lekin xotirjamlik bilan bir hovuch narsaga ega bo‘lish undan afzalroqdir.
7 Bu dunyoda yana bir behudalikni ko‘rdim.
8 Mana, bir kishi — yolg‘iz, uning farzandlari ham, aka–ukalari ham yo‘q. U tinim bilmay mehnat qiladi, ko‘zi esa boylikka to‘ymaydi. U: “Kim uchun ishlayapman, nima uchun o‘zimni rohat qilishdan qisyapman?!” — demaydi. Bu ham behudadir, qayg‘uli ishdir.
9 Ikki kishi bir kishidan ko‘proq ish bajara oladi, ular o‘z mehnatlari uchun yaxshi taqdirlanadilar.
10 Agar bittasi yiqilsa, ikkinchisi turg‘izadi, lekin yolg‘iz bo‘lganning ahvoli chatoqdir, u yiqilsa, turg‘izishga yonida hech kim bo‘lmaydi.
11 Ikki kishi birga yotsa, sovuq qotmaydilar, agar kishi bir o‘zi yotsa qanday qilib isinadi?!
12 Kishi bir o‘zi bo‘lsa, uni yiqitish oson, lekin ikki kishi o‘zlarini himoya qila oladi. Uchta ipdan eshilgan arqonni uzish qiyindir.
13 Qari, maslahatga quloq solmaydigan nodon shohdan kambag‘al, lekin dono bo‘lgan yigit yaxshiroqdir.
14 Shunga o‘xshash bir yigit o‘z yurtida kambag‘al bo‘lib tug‘ilib, qarzini to‘lay olmay qamoqqa tushib qolishi mumkin. Lekin qamoqdan chiqqandan keyin kelajakda shoh bo‘lishi ham mumkin.
15 Shohning vorisi bo‘lgan o‘sha yigitni qo‘llab–quvvatlashga tayyor bo‘lgan, mana shu dunyoda yashayotganlarni ko‘rdim.
16 Unga ergashganlar son–sanoqsiz bo‘lib ketishi, uning obro‘si ortishi mumkin. Shunday bo‘lsa ham, kelajak avlod uni rad qiladi. Ha, bu ham behuda ekan, shamolning orqasidan quvishday ekan.
17 Xudoning uyiga borganda qadamingizni o‘ylab bosing. Nodonlarday harakat qilmasdan, aksincha quloq solish uchun boringlar. Nodonlar Xudoga o‘ylamasdan qurbonlik keltiradilar. O‘ylamasdan, beparvolik bilan qurbonlik keltirish fosiqlik ekanligini esa tan olmaydilar.