Sulaymonning hikmatlari 26 bob

1 Aqlsizga izzat–hurmat ko‘rsatish yozda yoqqan qor, yig‘im–terim paytidagi yomg‘ir kabidir.
2 Qushlar bekorga osmonga ko‘tarilmaganday, sababsiz la’nat ham odamga tegmaydi.
3 Otga — qamchi, eshakka — suvluq, aqlsizning orqasiga esa — tayoq.
4 Nodonga nodonligiga yarasha javob berma, bo‘lmasa sen ham unga o‘xshab qolasan.
5 Nodonga nodonligiga yarasha javob ber, tag‘in o‘zicha dono bo‘lib ketmasin.
6 Aqlsiz orqali xabar yuborgan odam oyog‘ini kesib tashlaganday azob chekadi.
7 Ahmoqning og‘zidagi matal cho‘loq oyoqdaydir.
8 Aqlsizga izzat–hurmat ko‘rsatish palaxmonga tosh bog‘lab qo‘yish kabidir.
9 Nodonning tilidagi matal mastning qo‘lidagi tikandaydir.
10 Ahmoqni va yo‘ldan o‘tgan har bir mastni yollagan odam to‘g‘ri kelganni otadiganga o‘xshaydi.
11 O‘z qusug‘iga qaytib keladigan it kabi, nodon ham o‘z aqlsizligini takrorlaydi.
12 O‘zini dono deb o‘ylaganni ko‘rganmisan? Undan ko‘ra, aqlsizdan umid ko‘proq.
13 Dangasa: “Ko‘chada sher bor, u ochiq maydonda yuribdi”, — deydi.
14 Eshik o‘z o‘qida aylanadi, tanbal esa o‘z o‘rnida.
15 Dangasa qo‘lini kosaga cho‘zadi–yu, og‘ziga olib kelishga erinadi.
16 Tanbal o‘z nazarida farosat bilan gapiradigan yetti kishidan ham donoroq.
17 Boshqalarning janjaliga aralashgan daydi itning qulog‘idan cho‘zgandaydir.
18 Telba o‘t, nayza va o‘lim yog‘diradi.
19 Birovni aldab: “Faqat hazillashgan edim” degan ham shunday.
20 O‘tin bo‘lmasa, o‘t o‘chib qoladi, chaqimchi bo‘lmasa, janjal to‘xtaydi.
21 Ko‘mir — cho‘g‘ uchun, o‘tin — olov uchun, urishqoq esa janjal chiqarish uchundir.
22 G‘iybatchining so‘zi — eng shirin ovqat, butun a’zoyi badanga singib ketadi.
23 Shirin so‘zli yomon niyatli odam kumush suvi yuritilgan sopol idish kabidir.
24 Dushman tilida boshqacha so‘zlaydi, dilida esa aldashni niyat qiladi.
25 U yumshoq so‘zlaganda ishonma, chunki yuragi qabihlikka to‘la.
26 Nafrat yolg‘on bilan yashirilgan bo‘lsa ham, yomonligi el–yurtga oshkor bo‘ladi.
27 Birovga chuqur qaziganning o‘zi unga tushadi, tosh dumalatganga esa o‘sha tosh qaytadi.
28 Yolg‘onchi til o‘zi yaralaganni yomon ko‘radi, xushomadgo‘y esa halokat keltiradi.