Rut 3 bob

1 Rut va Bo‘az xirmonda.

1 Oradan ma’lum vaqt o‘tgach, Rutga qaynanasi Naima shunday dedi: — Qizim, birortasi bilan ro‘zg‘or qilsang, o‘zingga yaxshi bo‘larmidi. Men senga qayliq topib berishim lozim.
2 O‘sha Bo‘az bizning qarindoshimiz, sen uning cho‘rilari bilan birga bo‘lgan eding–ku. Bilasanmi, shu kuni kechqurun u xirmonda arpasini yanchiydi.
3 Endi sen yuvinib–taranib, chiroyli kiyimlaringni kiy, keyin xirmonga bor. Lekin Bo‘az yeb–ichib bo‘lmaguncha, unga ko‘rinma.
4 U uxlashga yotganda, yotgan joyini bilib olgin–da, so‘ng borib oyoq tomonini ochib, o‘sha yerda yot. Nima qilishni uning o‘zi aytadi.
5 Rut qaynanasiga: — Hammasini aytganingizday qilaman, — dedi.
6 Rut xirmonga jo‘nadi. Yetib kelib, qaynanasi aytganday qildi.
7 Bo‘az yeb–ichdi, vaqti chog‘ bo‘ldi. So‘ng g‘aram yoniga borib yonboshladi– da, uxlab qoldi. Rut ohista kelib, uning oyoq tomonini ochib, yotdi.
8 Yarim kechasi Bo‘az cho‘chib uyg‘onib ketdi. Qarasa, oyoq tomonida bir ayol yotibdi.
9 — Kimsan? — deb so‘radi ayoldan. Rut unga: — Sizning cho‘ringiz Rutman. Cho‘ringizni panohingizga olsangiz, axir, siz bizning oilamizni panohingizga olishga burchli odamsiz, — dedi.
10 Bo‘az Rutga dedi: — Seni Xudo yorlaqasin, qizim. Sening bu safargi oilangga qilgan sadoqating oldingisidan ham a’lodir. Sen kambag‘al yoki boyvachcha yigitlarning ortidan chopmading.
11 Endi sen xavotirlanma, qizim. Aytganlaringning hammasini muhayyo qilaman. Butun shahar xalqi sening olijanob ayol ekanligingni biladi.
12 To‘g‘ri, men sizlarning oilangizni panohimga olishga burchli odamman, lekin bu ishga mendan ham yaqinrog‘i bor.
13 Shu kecha o‘tsin, yotaver. Agar ertaga u kishi senga nisbatan o‘z burchini o‘tamoqchi bo‘lsa, mayli, seni olaversin. Bordi–yu, o‘z burchini o‘tashni xohlamasa, men o‘z zimmamga olaman. Xudo haqi, men o‘z zimmamga olaman. Ertalabgacha uxlayver.
14 Rut Bo‘azning oyoq tomonida sahargacha uxladi. Ko‘z ko‘rmaydigan, g‘ira–shira tong paytida Rut o‘rnidan turdi. Bo‘az “Xirmonga uning kelganini odamlar bilmay qo‘ya qolishsin”, deb,
15 Rutga: — Sholro‘molingni ochib, ushlab tur, — dedi. Rut sholro‘molini ochib ushlab turdi. Bo‘az esa olti tog‘ora arpa o‘lchab, sholro‘molga soldi va orqasiga ko‘tartirib qo‘ydi. Keyin o‘zi shaharga jo‘nab ketdi.
16 Rut esa qaynanasi oldiga qaytdi. Qaynanasi undan: — Nima bo‘ldi, qizim? — deb so‘radi. Bo‘az Rutga qanday munosabatda bo‘lgan bo‘lsa, hammasini Rut qaynanasiga aytib berdi.
17 — U, qaynanangning oldiga quruq qo‘l bilan borma, deb mana bu olti tog‘ora arpani ham berib yubordi, — dedi Rut.
18 Qaynanasi Rutga dedi: — Qizim, bu ishlar nima bilan tugaydi, hali bilmaysan, — dedi. — Kutib turgin–chi, u bu ishni bugunoq oxiriga yetkazmay qo‘ymasa kerak.