Rut 2 bob

1 Rutning Bo‘az bilan uchrashuvi.

1 Naimaning Bo‘az degan qarindoshi bo‘lib, anchagina obro‘li, badavlat odam edi. U Naimaning marhum eri Elimalek urug‘idan edi.
2 Bir kuni Mo‘ablik Rut Naimaga: — Men dalaga bormoqchi edim. Kim iltifot ko‘rsatsa, o‘sha daladan boshoq terib kelardim, — dedi. — Mayli, boraver, qizim, — dedi Naima.
3 Rut ketdi. Dalaga yetib kelib, o‘roqchilarning orqasidan to‘kilgan boshoqlarni tera boshladi. Qarangki, bu dala Elimalekning qarindoshi Bo‘azniki ekan.
4 Bir payt Baytlahmdan Bo‘az kelib qoldi. U o‘roqchilarga: — Hormanglar, Xudo sizlarga yor bo‘lsin! — dedi. Ular ham: — Bor bo‘ling, Xudo umringizga baraka bersin! — deb javob qaytarishdi.
5 Bo‘az o‘roqchilar nazoratchisiga Rutni ko‘rsatib: — Bu juvon kim? — deb so‘radi.
6 O‘roqchilar nazoratchisi: — Bu o‘sha Mo‘ablik musofir, — dedi, — Naima bilan birga Mo‘ab yurtidan kelgan.
7 U: “Men o‘roqchilar orqasidan yurib, to‘kilgan boshoqlarni terib olsam”, deb so‘ragan edi. Tong saharda kelib shu choqqacha tinmay dalada ishladi. Hozirgina chaylada bir oz dam olgani o‘tirdi.
8 Bo‘az Rutga: — Menga qara, qizim, — dedi, — boshoq terish uchun boshqa dalaga bormay qo‘ya qol. Shu yerda mening cho‘rilarim bilan birga yuraver.
9 Sen faqat xizmatkorlarim bug‘doy o‘rayotgan dalada bo‘l, ularning orqasidan yuraver. Xizmatkorlarimga tayinlab qo‘yaman, senga indashmaydi. Chanqasang, anavi idishlarda suv bor. Quduqdan xizmatkorlarim tortib olgan, ichaver!
10 Rut yer o‘pguday bo‘lib ta’zim qildi: — Nechun nazaringizga tushib, shunchalik mehringizga sazovor bo‘ldim? Men axir, kelgindi bo‘lsam, siz menga shu qadar e’tibor beryapsiz, — dedi u Bo‘azga.
11 Bo‘az shunday javob berdi: — Ering o‘lgandan keyin qaynanangga qanday munosabatda bo‘lganingni menga aytib berishdi. Sen ota–onangni, yurtingni tashlab, ilgari o‘zingga begona bo‘lgan xalq orasida yashashga kelding.
12 Yaxshiliklaring uchun Egamdan qaytsin. Sen panoh istab kelgan Isroil xalqining Xudosi — Egamdan senga to‘liq mukofot bo‘lsin.
13 — Sizning mehringizga sazovor bo‘layin, to‘ram! — dedi Rut. — Siz menday cho‘ringizning dilidagi armonlarini gapirib, tasalli berdingiz. Lekin men sizning cho‘rilaringizdan birontasi emasman–ku.
14 Tushlik payti bo‘lganda Bo‘az Rutga: — Bu yoqqa kel, nondan ol, musallasga botirib yegin, — dedi. Rut xizmatkorlar yonidan joy oldi. Bo‘az unga qovurilgan donlardan uzatdi. Rut to‘ydi va ozroq orttirib ham qoldirdi.
15 So‘ngra Rut yana boshoq terib olay, deb o‘rnidan turib nariga ketdi. Bo‘az xizmatkorlariga shunday buyruq berdi: — U bog‘lamlar orasidan ham terib olaversin, zinhor xafa qila ko‘rmanglar.
16 Hatto bog‘lamdan atayin tashlab qoldirib ketinglar. U terib olsin, uni koyimanglar.
17 Shunday qilib, Rut qosh qorayguncha dalada boshoq terdi, terganlarini yanchidi. U yanchgan arpa bir tog‘oradan ko‘proq chiqdi.
18 Donni ko‘tarib, shaharga jo‘nadi. U terib kelgan donni qaynanasiga ko‘rsatdi. Rut o‘zi to‘ygandan so‘ng orttirib qoldirgan qovurilgan donlarni qaynanasiga berdi.
19 Qaynanasi Rutdan so‘radi: — Qayda ishlading? Kimning dalasidan boshoq terding bugun? Senga yordam ko‘rsatganni Xudo yorlaqasin! Rut kimnikida ishlaganini qaynanasiga aytdi: — Bugun men ishlagan dalaning egasi Bo‘az degan odam ekan, — dedi.
20 Naima keliniga: — Uni Xudo yorlaqasin! — dedi hayajonlanib. — Tiriklarga, ham marhumlarga sodiq qolib, marhamatini darig‘ tutmabdi. So‘ng: — U kishi bizning yaqin qarindoshlarimizdan, oilamizni o‘z panohiga olishga burchli odamlardan, — deb qo‘shib qo‘ydi.
21 Mo‘ablik Rut ham qo‘shimcha qildi: — U menga hatto, dalamda o‘rim–terim tugamaguncha, mening xizmatkorlarim bilan birga yuraver, deb aytdi.
22 Naima keliniga: — Yaxshi, qizim, sen uning cho‘ri qizlari bilan yuraver. Begona dalaga borsang, senga ozor berishlari mumkin, — dedi.
23 Shu tariqa Rut arpa va bug‘doy o‘rimi tugagunga qadar Bo‘azning cho‘ri qizlari yonida boshoq terib yurar, qaynanasi bilan birga yashardi.