Timo‘tiyga ikkinchi maktub 4 bob

1 Timo‘tiyga qat’iy buyruq. 9 Pavlusning Timo‘tiyga so‘nggi ko‘rsatmalari. 19 So‘nggi salomlar.

1 Xudo huzurida hamda tirigu o‘liklarni hukm qiladigan Iso Masih huzurida, Uning kelishi va hukmronligi haqi, senga qat’iy buyuraman:
2 Xudoning kalomini targ‘ib qil. “Hozir buning vaqtimi, vaqti emasmi?” demay, uni astoydil e’lon qil. Odamlarga ta’lim berib, ularni to‘g‘ri yo‘lga sol, tanbeh ber, nasihat qil. Hammasini sabr–toqat bilan bajar.
3 Chunki shunday vaqt keladiki, odamlar sog‘lom ta’limotga toqat qilmaydigan bo‘ladilar, ular atrofiga o‘zlariga mos, quloqlariga yoqimli so‘zlar aytadigan muallimlar to‘playdilar.
4 Ular haqiqatdan yuz o‘girib, afsonalarga berilib ketadilar
5 Ammo sen har qanday sharoitda aql bilan ish tut, azoblarga chida, Xushxabarni targ‘ib qil, o‘z xizmatingni to‘liq bajargin.
6 Men hademay bu dunyodan o‘tib ketaman, jonim Xudoga qurbon.
7 Men ulug‘ kurashda jang qildim, zimmamdagi vazifani oxiriga yetkazdim, Xushxabarga sodiq qoldim.
8 Meni solihlik toji kutmoqda. Odil hakam — Rabbimiz Iso kelgan kunida o‘sha tojni menga O‘zi beradi. Bunday toj faqat menga emas, balki Uning kelishini intizorlik bilan kutayotganlarning hammasiga nasib bo‘ladi.
9 Mening oldimga tezroq kelishga harakat qil.
10 Chunki Dimas bu dunyoga ko‘ngil bog‘lab, meni tark etdi. U Salonika shahriga ketdi. Kriskiy Galatiyaga, Titus Dalmatiyaga ketdi. Yonimda faqat Luqo bor.
11 Markni o‘zing bilan birga olib kel, u xizmatimda menga yordam beradi.
12 Men Tixikni Efes shahriga yubordim.
13 Kelayotganingda o‘zing bilan to‘nimni olib kel, men uni Troas shahridagi Karpnikida qoldirganman. Qo‘lyozmalarni ham, ayniqsa, charmga yozilganlarini olib kel.
14 Temirchi Iskandar menga ko‘p yomonlik qildi. Rabbimiz Iso uni qilmishiga yarasha jazolaydi.
15 Sen Iskandardan ehtiyot bo‘l, chunki u bizning ta’limotimizga qattiq qarshilik ko‘rsatdi.
16 Meni birinchi marta mahkamaga olib borishganda, hech kim meni yoqlamadi. Hamma meni tashlab ketdi. Xudo bu aybni ularning bo‘yniga qo‘ymasin!
17 Ammo Rabbim Iso yonimda turdi, Xushxabarni to‘lig‘icha barcha xalqlarga yetkazishim uchun Uning O‘zi menga kuch berdi. U meni o‘lim changalidan qutqardi.
18 Rabbim meni bundan keyin ham har qanday yomonlikdan xalos qiladi va O‘zining samoviy Shohligiga sog‘– salomat yetkazadi. Unga abadulabad shon– sharaflar bo‘lsin! Omin.
19 Priskilla bilan Akilga va Onisiforning xonadoniga salom aytib qo‘y.
20 Yerast Korinf shahrida qoldi. Trofim esa kasal bo‘lgani uchun, uni Milit shahrida qoldirdim.
21 Qish boshlanmasdan oldin kelishga harakat qil. Evvul, Pud, Lin, Klavdiya va qolgan hamma birodarlar senga salom yo‘llayaptilar.
22 Rabbimiz Iso senga hamroh bo‘lsin. Uning inoyati hammangizga yor bo‘lsin.