Filippiliklarga maktub 3 bob

1 Masihni tanib–bilishdan afzalroq hech narsa yo‘q. 12 Yutuq tomon intilish.

1 Endi esa, ey birodarlarim, Rabbimiz Iso tufayli shodlaning! Sizlarga bir xil narsalarni yozaversam ham zerikmayman, yozganlarim sizlarni har xil balolardan asraydi.
2 Itday bo‘lganlardan, yovuzlik qiladiganlardan, tanasini kesadiganlardan ehtiyot bo‘linglar!
3 Chunki biz, Xudo Ruhining yordami bilan sajda qiluvchilar, haqiqiy sunnat qilinganmiz. Biz Iso Masih tufayli faxrlanamiz, insoniy xususiyatlarimizga ishonmaymiz.
4 Vaholanki, men o‘z xususiyatlarimga ishonsam bo‘ladi. Axir, bunday qilishga menda hammanikidan ham ko‘ra ko‘proq sabab bor.
5 Men sakkiz kunligimda sunnat qilinganman, Isroil avlodidan, Benyamin qabilasidanman. Men haqiqiy ibroniyman. Farziy bo‘lib, qonunlarga so‘zsiz rioya qilardim.
6 Jon–jahdim bilan jamoatni quvg‘in qilardim. Qonunlarga rioya qilishga asoslangan solihlikka kelsak, aybsiz edim.
7 Ammo men uchun foyda bo‘lgan bularning hammasini endi Masih tufayli zarar, deb hisoblayman.
8 Ha, hamma narsa qadrsizdir, chunki Rabbim Iso Masihni tanib–bilishdan afzalroq hech narsa yo‘q, deb hisoblayman. Uni deb, men hamma narsadan voz kechdim.
9 Masihga sazovor bo‘lish, butunlay Unga tegishli bo‘lish uchun hamma narsani axlat, deb bildim. Endi qonunga rioya qilish orqali solihlikka erishishga umid qilmayman, aksincha Masihga bo‘lgan imonim bilan solihlikka erishishga intilaman. Ha, bu solihlikni Xudo imon tufayli beradi.
10 Maqsadim shuki, Iso Masihni bilay, Uni tiriltirgan qudrat mening hayotimda ham o‘z kuchini ko‘rsatsin, Masihning azoblariga sherik bo‘lay. Uning o‘lim paytidagi fikr–zikri mening hayot tarzim namunasi bo‘lsin.
11 Bir kun kelib, men o‘likdan tirilishga erishaman, deb umid qilaman.
12 Men maqsadimga yetdim yoki kamolotga erishdim, deb aytolmayman. Ammo men unga yetishay, deb intilaman, chunki Iso Masih aynan shu maqsad uchun meni O‘ziniki qilib olgan.
13 Birodarlar, men o‘zimni o‘sha maqsadga yetishganman, deb hisoblamayman. Ortda qolganlarni unutib, oldinga intilaman. Faqatgina
14 o‘sha maqsadni ko‘zlab, Iso Masih orqali Xudo meni chaqirib, ato qiladigan samoviy yutuq tomon intilmoqdaman.
15 Biz hammamiz, imon jihatidan yetuklikka erishganlar, shunday o‘ylashimiz kerak. Agar sizlar biror narsa haqida boshqacha fikrda bo‘lsangiz, Xudo sizlarga nohaq ekanligingizni ayon qiladi.
16 Nima bo‘lishidan qat’iy nazar, qay darajaga erishgan bo‘lsak, endi shu bo‘yicha yashashda davom etaveraylik.
17 Birodarlarim, mendan o‘rnak olayotganlarga qo‘shilinglar. Bizning namunamiz bo‘yicha yashayotganlarga e’tibor berib, ulardan o‘rganinglar.
18 Axir, men sizlarga oldin ko‘p marta aytganman, hozir ham ko‘zlarimga yosh to‘lib, qaytaryapman: Masih xochining dushmani bo‘lib yashayotganlar ko‘p.
19 Ularning oxiri — halokat, ularning xudosi nafsdir. Uyatsiz qiliqlaridan faxrlanadilar. Ularning o‘y–xayollari foniy dunyodagi narsalarga berilgan.
20 Bizning vatanimiz esa samodadir. Bizlar najotkorimiz bo‘lgan Rabbimiz Iso Masihning o‘sha yerdan kelishini intizorlik bilan kutyapmiz.
21 Rabbimiz butun borliqni O‘ziga bo‘ysundirish kuchiga egadir. Mana shu kuch bilan U bizning ojiz, foniy tanamizni O‘zining ulug‘vor tanasiga o‘xshatib o‘zgartiradi.