Filippiliklarga maktub 2 bob

1 Masihdan o‘rnak oling. 12 Najotingiz yorqin ko‘rinib tursin. 19 Pavlus Timo‘tiyni va Epafroditni Filippiga jo‘natmoqchi.

1 Masihga tegishli bo‘lganingiz sizlarga dalda beryapti, Uning sevgisidan tasalli topyapsiz, Muqaddas Ruh bilan muloqotdasiz, yuraklaringiz mehr–shafqatga to‘la.
2 Shunday ekan, mening shodligimga shodlik qo‘shib, bir xil fikr qiling, bir–biringizga mehr–muhabbat ko‘rsating, yakdillik bilan hamfikr bo‘ling.
3 Hech bir ishni xudbin niyatda qilmang, shuhratparast bo‘lmang, aksincha kamtarlik bilan boshqalarni o‘zingizdan balandroq ko‘ring.
4 Faqat o‘zingizning emas, balki boshqalarning ham manfaatini ko‘zlang.
5 Fikr–zikringiz Iso Masihnikiday bo‘lsin.
6 Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi, shunda ham U Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi.
7 Aksincha, U bu ulug‘vorlikdan voz kechib, qul tabiatiga kirdi, inson bo‘lib tug‘ildi. U inson qiyofasida yashab,
8 o‘zini past tutdi. Itoatkorlik bilan yashab, hatto o‘limga, xochdagi o‘limga ham rozi bo‘ldi.
9 Shuning uchun Xudo Uni eng yuqoriga yuksaltirdi va Unga har qanday ismdan yuqori ismni ato etdi.
10 Toki Isoning oldida yeru osmondagi va yer ostidagi borliq jon tiz cho‘ksin,
11 har bir til Iso Masihni Rabbiy, deb tan olsin. Mana shu Otamiz Xudoga shuhrat keltiradi.
12 Ey azizlarim, mana shularni yodda tutib, har doimgiday itoatkor bo‘lishda davom etaveringlar. Faqatgina sizlar bilan bo‘lganimda emas, hatto yoningizda bo‘lmasam ham, Xudoning oldida qo‘rquv va titroq bilan shunday yashanglarki, najot topganingiz yorqin ko‘rinib tursin.
13 Zotan Xudo O‘zini xushnud qiladigan ishlarni qilishingiz uchun sizlarga kuch va xohish beradi.
14 Mana shu buzuq va egri nasl orasida Xudoning nuqsonsiz, aybsiz va pok farzandlari bo‘lishingiz uchun hamma narsani nolimay, bahslashmay qilinglar.
15 Hayotbaxsh xabarni mahkam tutar ekansiz, o‘sha buzuq va egri nasl orasida samodagi yulduzlar kabi porlaysizlar.
16 Shunda Masih kelgan kuni, mehnatim zoye bo‘lmaganidan, qilgan ishlarim behuda ketmaganligidan faxrlanaman.
17 Siz imoningizga asoslanib, xizmat qilib kelyapsiz, shu sizning qurbonligingizdir. Agarda mening jonim fido bo‘lib, hayotim sizning qurbonligingiz ustiga to‘kiladigan sharob nazriday bo‘lib qolsa ham, xursand bo‘laman, hammangiz bilan birga shodlanaman.
18 Xuddi shuningdek, sizlar ham xursand bo‘linglar va men bilan birga shodlaninglar.
19 Rabbimiz Isoning irodasi bilan yaqinda Timo‘tiyni sizlarning oldingizga yuboraman, deb umid qilaman. Shunda ahvolingizdan xabardor bo‘lib, ko‘nglim taskin topadi.
20 Timo‘tiyni yuborishimning sababi shuki, sizlar uchun xuddi menday chin ko‘ngildan jon kuydiradigan boshqa hech kim yo‘q.
21 Qolganlar Iso Masihga xizmat qilishni emas, balki o‘z manfaatini ko‘zlaydi.
22 O‘zlaringiz bilasizlar, biz Xushxabarni yoyishda Timo‘tiy bilan birga ota–o‘g‘ilday xizmat qildik. U o‘zining hurmatga loyiq ekanligini ko‘rsatdi.
23 Shuning uchun taqdirim aniq bo‘lishi bilanoq Timo‘tiyni sizlarning oldingizga yuboraman, deb umid qilaman.
24 O‘zim ham yaqinda oldingizga boraman. Bu haqda Rabbimizning O‘zi menda ishonch hosil qildi.
25 Hozir esa Epafroditni yoningizga yuborishni lozim ko‘rdim. U sizlarning yuborgan elchingiz, muhtojligimda menga madad bergan birodarim, hamkorim va safdoshimdir.
26 Epafrodit sizlarni juda sog‘ingan. Uning kasalligi haqida eshitganingizni ham bilib qattiq qayg‘uryapti.
27 Haqiqatan ham u o‘lar holatda kasal edi, ammo Xudo unga rahm–shafqat ko‘rsatdi. Bu bilan Xudo faqat unga emas, balki g‘amimga g‘am qo‘shilmasin, deb menga ham shafqat qildi.
28 Shunday qilib, yana Epafroditni ko‘rib, sevininglar, degan niyatda uni tez orada oldingizga yuboraman. Shunday qilsam, g‘amim ancha yengillashadi.
29 Rabbimiz Isoga ishonganlar bir– birlarini qanday kutib olsalar, sizlar ham Epafroditni xuddi shunday qilib, katta quvonch bilan kutib olinglar. Bunday insonlarga munosib bo‘lgan izzat–hurmatni unga ko‘rsatinglar.
30 Axir, u Masihga xizmat qilish yo‘lida bir o‘limdan qoldi. Sizlarning o‘rningizga ham menga xizmatni qilib, o‘z jonini ayamadi.