Butrusning birinchi maktubi 5 bob

1 Oqsoqollar va yoshlarga nasihat. 12 So‘nggi salomlar.

1 Ey jamoatoqsoqollari, endi sizlarga bir nasihatim bor. Men ham sizlarga o‘xshagan oqsoqolman. Masih chekkan azoblari haqida shahodat beruvchi va zohir bo‘ladigan ulug‘vorligining ishtirokchisi sifatida sizlardan o‘tinaman:
2 Xudoning nazoratingizdagi suruvini yaxshi boqinglar. Bu xizmatni majbur bo‘lganingiz uchun emas, balki chin ko‘ngildan, Xudoga manzur tarzda bajaringlar. Shunchaki pulparastlik maqsadida emas, samimiyat bilan ijro etinglar.
3 Qo‘lingiz ostidagi suruvga o‘z hukmingizni o‘tkazmay, ularga o‘rnak bo‘linglar.
4 Ana shunda, Bosh Cho‘ponimiz — Masih zohir bo‘lganda, sizlarga so‘lmas, ulug‘vorlik toji beriladi.
5 Ey yoshlar, oqsoqollarga itoat etinglar. Hammangiz yoshmisiz, qarimisiz, o‘zingizni kamtar tutib, bir–biringizga xizmat qilinglar. Zero, Xudo mag‘rurlarga qarshi chiqadi, kamtarlarga esa inoyat qiladi.
6 Shunday ekan, Xudoning qudratli qo‘li ostida o‘zingizni kamtar tutinglar. U O‘z vaqtida sizlarni yuksaltiradi.
7 Barcha tashvishingizni Xudoga topshiringlar, chunki U hamisha sizlarga g‘amxo‘rlik qiladi.
8 Hushyor va bedor bo‘linglar! Dushmaningiz bo‘lgan iblis sherday bo‘kirib, birovni yutib yuborish uchun izg‘ib yuribdi.
9 Iblisga mustahkam imon bilan qarshi turinglar. Shuni bilinglarki, butun dunyodagi imonli birodarlaringiz sizlar kabi azoblarga duchor bo‘lmoqdalar.
10 Garchi sizlar bu qisqa hayotda azob chekib yashasangizlar ham, Xudoning O‘zi sizlarga madad berib, barchangizni barkamol, sabotli, kuch–qudratli va mustahkam qiladi. Axir, inoyatga boy Xudo Iso Masih orqali sizlarni O‘zining abadiy ulug‘vorligiga sherik qilish uchun da’vat etgan.
11 Qudratli Xudoga abadulabad hamdlar bo‘lsin. Omin.
12 Men bu qisqa maktubimni Silasning yordami bilan yozdim. Uni ishonchli birodar deb bilaman. Maktubimda sizlarga nasihat qilib, Xudoning haqiqiy inoyati haqida yozdim. Imonda sobit qolishingiz uchun Uning bu inoyatiga tayaninglar.
13 Sizlar kabi tanlangan Bobildagi imonlilar jamoati va menga o‘g‘ilday bo‘lib qolgan Mark sizlarga salom yo‘llamoqdalar.
14 Bir–biringizga mehr–muhabbat ko‘rsatib, o‘pishib ko‘rishinglar. Masihga tegishli bo‘lgan hammalaringiz tinch–omon bo‘linglar.