Xabaqquq 2 bob

2 Xudo Xabaqquqqa javob beradi. 5 Xabaqquq fosiqlarning jazo olishini e’lon qiladi.

1 Men minoraga chiqib olaman. Shahar devoridan olislarga qarab, Egamning javobini kutaman. Shikoyatimga javob berganda, Unga nima aytishimni o‘ylab ko‘raman.
2 Egamiz menga shunday javob berdi: “Senga ayon qilgan so‘zlarimni tosh lavhalarga aniq qilib yoz, yugurib ketayotgan odam uni bir qarashdanoq o‘qiy oladigan bo‘lsin.
3 Bashorat belgilangan vaqtda amalga oshadi. O‘sha vaqt hademay yetib keladi, bashorat ro‘yobga chiqadi. Bordi–yu, u kechikadigan bo‘lsa, sabr qilgin. U albatta bajo bo‘ladi, kech qolmaydi.
4 Menga qara! To‘g‘ri yo‘ldan yurmaganlar halok bo‘ladi. Colihlar esa Xudoga bo‘lgan sadoqati tufayli tirik qoladi.”
5 Boylik aldamchidir. Boylar takabbur, ular hech qachon tinib–tinchimaydilar. Ular o‘liklar diyori kabi ochko‘z, o‘lim kabi to‘ymaslar. Ular xalqlarni o‘zlariga tobe qilishar, ellarni qo‘l ostiga olishar.
6 Asirlikka tushganlar ularni nafratomuz mazax etadilar, masxara qilib, shunday aytadilar: “Ey, birovning boyligini talab, uyum qilganlar, sizning holingizga voy! Sizlar birovning narsasini qaytarmay, qarzlaringizni orttirib yuribsizlar. Bunday hol uzoqqa cho‘zilarmidi?!
7 Qarzlaringizni qistaydiganlar to‘satdan paydo bo‘ladi. Ular kelib sizlarni dahshatga solishadi. Shunda sizlar ular uchun o‘lja bo‘lasizlar.
8 Sizlar ko‘p xalqlarni taladingiz. Odamlarning qonini to‘kdingiz, yurtu shaharlarni vayron qilib, u yerdagilarni nobud qildingiz. Shuning uchun omon qolgan xalqlar endi sizlarni talon–taroj qiladilar.
9 Ey, harom yo‘l bilan boylik topib, uyiga tashiganlar, sizning holingizga voy! Sizlar uylaringizni balandlikda qurib, o‘zingizni kulfat changalidan asramoqchi bo‘ldingiz.
10 Ammo hiylalaringiz xonadoningizni sharmanda qildi. Sizlar ko‘p xalqlarni nobud qilganingiz uchun o‘z boshingizga yetdingiz.
11 Hatto uyingiz devoridagi toshlar zo‘ravonligingizdan dod soladi. To‘sinlarning nolasi aks sado bo‘lib chiqadi.
12 Ey, qotillik ila shaharlar qurganlar, holingizga voy! Ey, zo‘ravonlik ila qo‘rg‘onlarga asos solganlar, holingizga voy!
13 Ellar behuda tinkasini quritadi. Xalqlarning ter to‘kib erishganlari olovga yem bo‘ladi. Bu Sarvari Olamning ishi emasmi?!
14 Ha, suvlar to‘ldirganday dengizni, yer yuzi to‘liq biladi Egamizning ulug‘vorligini.
15 Ey, qo‘shni xalqlarga sharobni zo‘rlab ichirganlar, holingizga voy! Yalang‘och badanlarini tomosha qilaylik deb, ularga g‘azabingiz sharobidan ichirdingiz. Ularni mast qildingiz.
16 Biroq sizlar obro‘ topmay o‘zingiz sharmandalikdan mast bo‘lasizlar. Qani, iching! Yalang‘och tanangizni ko‘rsating! Ana, Egamizning o‘ng qo‘lidagi jazo kosasi sizlarga yetib keldi! Obro‘yingiz to‘kilib, sharmandangiz chiqadi.
17 Ha, Lubnonda qilgan zo‘ravonligingiz o‘z boshingizga yetadi. U yerda yovvoyi hayvonlarni qirdingiz, endi hayvonlar sizlarni dahshatga tushiradi. Chunki sizlar yurtu shaharlarni vayron qildingiz. Odamlarning qonini to‘kib, ularni nobud qildingiz.”
18 Inson yasagan butdan ne foyda?! Sanamning foydasi bormi yolg‘ondan boshqa?! Nega odam o‘zi yasagan narsasiga umidini bog‘laydi?! Nega tili yo‘q bir butni yasaydi?!
19 Holingizga voy, ey, bir parcha yog‘ochga “Uyg‘on!” deganlar! Holingizga voy, ey tilsiz toshga “Tur!” deb yolvorganlar! But sizga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatarmidi?! Oltinu kumush bilan qoplangan butning joni bormidi?!
20 Egamiz esa O‘zining muqaddasMa’badidadir. Uning oldida butun dunyo sukut saqlasin!