Ester 10 bob

1 Axashverash va Mordaxay sha’niga maqtov.

1 Shoh Axashverash o‘z shohligining bu chetidan tortib orollargacha bo‘lgan joylarda o‘lpon yig‘ardi.
2 Uning kuch–qudrati, faoliyati va Mordaxayni har jihatdan qanday yuksaltirgani Fors hamda Midiya shohlarining “Kundalik xotiralar” kitobida yozilgan.
3 Yahudiy Mordaxay, huquqi bo‘yicha, shoh Axashverashdan keyin turardi. U yahudiy qabiladoshlari orasida ulug‘likka erishdi, birodarlari orasida hurmatga sazovor bo‘ldi. Chunki u o‘z xalqi manfaati uchun, hamma qabiladoshlarining tinchligi uchun kurashardi.