Titusga maktub 2 bob

1 Jamoatdagi yoshu qarilarga va qullarga nasihatlar.

1 Titus, sen sog‘lom ta’limot asosida nasihat qil.
2 Yoshi katta erkaklarga ayt: ular mayxo‘rlikka berilmaydigan, hurmatga sazovor, vazmin, imonda mustahkam, mehribon va sabr–toqatli bo‘lsinlar.
3 Yoshi katta ayollarga ham tayinla, ular sharafli hayot kechirsinlar. G‘iybat qilmasinlar, mayxo‘rlikka ruju qo‘ymasinlar. Har qanday xayrli ishda ibrat ko‘rsatib,
4 kelinlarga pand–nasihat qilsinlar, ularga o‘z erlari va farzandlarini sevishni,
5 vazmin, iffatli, ro‘zg‘orga jonkuyar, mehribon, erlariga bo‘ysunadigan bo‘lishni o‘rgatsinlar. Shunda hech kim Xudoning kalomini yomonlamaydi.
6 Yigitlarni ham bosiq bo‘lishga undagin.
7 Har bir ishda yurish–turishing bilan o‘zing ularga o‘rnak bo‘lgin. Ta’lim berganingda samimiy va jiddiy bo‘l.
8 To‘g‘ri ta’lim bergin, shunda tanqidning oldini olgan bo‘lasan va raqiblarimiz biz haqimizda yomon so‘z aytolmay, uyatga qoladilar.
9 Qullarga o‘rgat, ular doim o‘z xo‘jayinlariga itoat etib, ularni mamnun qilsinlar. Gap qaytarmasinlar,
10 o‘g‘rilik qilmasinlar, har qanday vaziyatda to‘g‘ri yo‘l tutib, ishonchga sazovor bo‘lsinlar. Shunda qullar xulq–atvori bilan Najotkorimiz Xudo haqidagi ta’limotning tengi yo‘q go‘zalligini namoyon etadilar.
11 Zero, Xudo butun insoniyatga najot yo‘lini ochib berib, O‘z inoyatini ko‘rsatdi.
12 Bu inoyat orqali Xudo bizga shuni o‘rgatadiki, biz xudosiz hayotdan va dunyoviy orzu–ehtiroslardan voz kechishimiz kerak.
13 Axir, bizning ajoyib umidimiz bor: biz Najotkorimiz Iso Masihning kelishiga va buyuk Xudoning ulug‘vorligini ko‘rishga umid bog‘laganmiz. Masihning kelishini kutar ekanmiz, bu o‘tkinchi hayotimizda nafsni tiyishimiz, to‘g‘ri va taqvodor hayot kechirishimiz lozim.
14 Axir, Iso Masih bizni barcha illatlarimizdan xalos qilish uchun O‘z jonini fido qildi. U bizni poklab, O‘ziga tegishli bo‘lgan, yaxshilik qilishga bag‘ishlangan aziz bir xalq qildi.
15 Aytganlarimning hammasini sen jamoatdagilarga o‘rgat. Xudo bergan hokimiyat bilan ularga nasihat qil, tanbeh ber. Seni birontasi kamsitishiga yo‘l qo‘yma.