Malaki 4 bob

1 Egamizning kuni kelyapti.

1 Sarvari Olam shunday deydi: “Ana, qiyomat kuni yaqinlashib qoldi. O‘sha kun lovullagan tandirday bo‘ladi. Takabburlar bilan yovuzlarning hammasi go‘yo xas–cho‘pdir. Kelayotgan o‘sha kuni hammasi yondirib tashlanadi. Ulardan na shoxlar, na ildizlar qoladi.
2 Sizlar uchun esa, ey nomimni eshitib qo‘rqadiganlar, zafar quyosh kabi ko‘tariladi, sizlarga shifo nurlarini sochadi. Ha, sizlar shodlanasizlar. Og‘ilxonadan qo‘yib yuborilgan buzoqlarday sakraysizlar.
3 Yovuzlarni bosib ezasizlar. Ha, Men belgilagan o‘sha kunda ular oyog‘ingiz ostidagi tuproqday bo‘ladi, — deydi Sarvari Olam. —
4 Qulim Musoning ko‘rsatmalarini eslang. Unga Sinay tog‘ida butun Isroil xalqi uchun bergan odil qonun–qoidalarimni esga oling.
5 Mana, Men, Egangizning ulug‘ va dahshatli kuni kelishidan oldin, oldingizga Ilyos payg‘ambarni yuboryapman.
6 U otalarning yuraklarini farzandlarga, farzandlarining yuraklarini esa otalarga moyil qiladi. Toki Men yurtni la’natlab yo‘q qilmayin.”