Yunus 2 bob

1 Yunus baliq qornida ibodat qiladi.

1 Yunusni yutsin deb, Egamiz nahang baliqni yubordi. Yunus uch kechayu uch kunduz baliq qornida qoldi.
2 Yunus baliqning qornida ekan, o‘zining Egasi Xudoga shunday deb ibodat qildi:
3 “Ey Egam, qayg‘uli damlarimda Senga qildim iltijo, Iltijolarimni Sen eshitding. O‘liklar diyorining qa’ridan faryod ko‘tardim, Sen eshitding ovozlarimni.
4 Meni otganding tubsiz chuqurga, Dengiz bag‘riga, Meni qurshab olgandi suvning girdobi. Sening to‘lqinlaring O‘tgandilar ustimdan bosib.
5 Sening huzuringdan Quvilganman, dedim o‘shanda, Lekin muqaddasMa’badingni Yana ko‘raman!
6 Suvlar meni bo‘g‘zimgacha ko‘mgandi, Tubsiz dengiz atrofimni o‘radi. Dengiz o‘tlari boshimga o‘ralib qoldi.
7 Tog‘larning tubiga cho‘kkandim — Zanjirlari bilan to abad menga to‘siq qo‘ygan joyga. Sen esa, Ey Egam Xudo, Jonimni o‘sha joydan qutqarding!
8 Ey Egam, hayotim onlari tugay deganda, Men Seni esladim. Iltijolarim Sengacha, Muqaddas Ma’badinggacha yetib bordi.
9 Soxta, bema’ni butlarga sig‘inadiganlar Senga bo‘lgan sadoqatidan voz kechdilar!
10 Men esa shukrona aytib, Senga qurbonlik keltiraman. Atagan nazrlarimni ado etaman. Ey Egam, najot faqat Sendandir!”
11 Egamiz shundan keyin nahang baliqqa amr bergan edi, nahang baliq Yunusni quruqlikka chiqarib qo‘ydi.