Sulaymonning go‘zal qo‘shig‘i 8 bob

5 Oltinchi qo‘shiq.

1 Qaniydi, onam emizgan akamday bo‘lsang edi. Ko‘chada ko‘rganimda, seni o‘pgan bo‘lardim, Hech kim meni bu uchun ayblamagan bo‘lardi.
2 Men seni onamning uyiga boshlab kelardim. Menga o‘git bergan onamning yotog‘iga olib kirardim, Senga xushbo‘y sharobu anorlarim sharbatini berardim.
3 Mana, sevgilimning chap qo‘li boshim ostidadir, O‘ng qo‘li bilan esa meni quchoqlaydi!
4 Ey Quddus qizlari, va’da beringlar, Vaqt–soati kelmaguncha, Sevgini qo‘zg‘atmang, uyg‘otmang.
5 O‘z sevgilisi bilan quchoqlashib, Cho‘l tarafdan kelayotgan kim? Olma daraxti ostida men seni uyg‘otdim. Onang shu yerda senga homilador bo‘lgan, Mana shu yerda seni dunyoga keltirgan.
6 Qo‘lingdagi muhr uzugingday, Meni ham yuragingga muhrlab olgin. Axir, sevgi o‘limday kuchli, Ishq ajalday shiddatlidir. Sevgining uchqunlari olov uchqunlariday, Lovullagan alangadaydir.
7 Suv sevgini o‘chirolmaydi, To‘fonlar uni cho‘ktirolmaydi. Birortasi sevgi uchun Uyidagi bor boyligini bersa ham, Mazaxdan boshqa hech narsaga erishmaydi.
8 Bizning bir singlimiz bor, Uning ko‘kraklari hali bo‘rtmagan. Uni so‘rab kelishsa, Biz nima qilamiz?
9 Agar u devor bo‘lsa, Uning atrofida kumushdan qal’a quramiz. Agar u eshik bo‘lsa, Uni sadr yog‘ochlari bilan to‘sib qo‘yamiz.
10 Men ham devorday edim. Endi esa ko‘kraklarim minoralardaydir. Shuning uchun sevgilim meni To‘liq yetilgan, deb biladi.
11 Sulaymonning Baal–Homonda uzumzori bor edi. Uzumzorini bog‘bonlarga ishonib topshirdi. Ularning har biri uzumzor uchun Ming kumush tanga to‘lashlari kerak edi.
12 Sulaymon, sen ming tanga ol, Qorovullarga esa ikki yuz tangadan berilsin. Mening uzumzorim o‘zimnikidir.
13 Ey bog‘larda yashovchi qiz, Do‘stlarim ovozingni eshitishni kutmoqda. Qani, men ham ovozingni bir eshitay.
14 Xuddi kiyikday, yosh ohuday bo‘lgin, Ziravorlar tog‘lariga tezroq kelgin, sevgilim.