O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:25


IBT, 2008 Халқ югуришиб йиғилаётганини кўрган Исо ёвуз руҳга дўқ қилиб: – Эй соқов ва кар руҳ, Мен сенга буюраман: боладан чиқ ва қайтиб унга кирма! – деди.
IBT, 2013 Tomoshaga yig‘ilayotgan xalqni ko‘rgan Iso yovuz ruhga do‘q qilib: — Ey, gung qiladigan ruh, Men senga buyuraman: boladan chiqib ket! Bundan keyin hech qachon uning ichiga qaytib kirma! — dedi.