O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:24


IBT, 2008 Шу он боланинг отаси кўз ёши билан ҳайқириб: – Эътиқод қиламан, Раббий! Эътиқодсизлигимдан қутқаргин! – деди.
IBT, 2013 Shu on bolaning otasi hayqirib yubordi: — Ishonaman! Ishonchsizligimni yengishimiga yordam bering!