O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:23


IBT, 2008 Исо унга: – Қўлимдан келсами? Тўғриси, сен бир оз бўлса ҳам ишона олсанг эди! Эътиқодли киши ҳамма имконга эга бўлади, – деди.
IBT, 2013 Iso unga shunday javob berdi: — “Qo‘lingizdan kelsa” deganing nimasi?! Agar odam ishonsa, hamma narsaning imkoni bor.