O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:26


IBT, 2008 Шунда руҳ қаттиқ қичқириб юборди-да, болани шиддат билан қалтиратиб ундан чиқиб кетди. Бола ўликдай бўлиб қолганидан, кўплар уни ўлди, деб айтишди.
IBT, 2013 Shunda jin qattiq qichqirib yubordi–da, bolani shiddat bilan qaltiratib, undan chiqib ketdi. Bola o‘likday bo‘lib qolganidan, ko‘pchilik uni o‘ldi, deb aytdi.