O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ibroniylarga maktub 1:7


IBT, 2008 Фаришталар ҳақида: «У Ўз малакларини шамолларга айлантириб, Хизматкорларини ўт алангаси қилади», – дейилган бўлса,
IBT, 2013 Farishtalar haqida esa Xudo: “Men O‘z malaklarimni shamollarga aylantiraman, Xizmatkorlarimni lovullagan olov qilaman, — degandi.