O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ibroniylarga maktub 1:8


IBT, 2008 Ўғилга эса бундай дейилган: «Эй Худо, Сенинг тахтинг доимий ва абадийдир, Подшолигинг ҳассаси – ҳаққоният ҳассаси.
IBT, 2013 Ammo O‘z O‘g‘liga U shunday degan: “Sen Xudosan, Sening taxting abadiydir, Adolat hassasi shohliging hassasidir.