O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ibroniylarga maktub 1:6


IBT, 2008 Худо Тўнғичимни ер юзига юборай, деб яна шундай деган: «Худонинг бутун фаришталари Унга сажда қилсинлар».
IBT, 2013 To‘ng‘ich O‘g‘lini bu dunyoga yana yuborishidan oldin esa, Xudo shunday deb aytadi: “Hamma farishtalarim Unga sajda qilsinlar.”