O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ibroniylarga maktub 1:5


IBT, 2008 Фаришталарнинг қай бирига қачон Худо: «Сен Менинг Ўғлимсан, Сени бугун таваллуд эттирдим», ёхуд: «Мен Унга Ота бўламан Ва У Менга Ўғил бўлади», – деган эди?
IBT, 2013 Axir, Xudo bironta farishtaga: “Sen Mening O‘g‘limsan, Bugun Men Senga Ota bo‘ldim”, — deb aytmagan! Yoki: “Men Unga Ota bo‘laman, U esa Menga O‘g‘il bo‘ladi.” — demagan!