O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Titusga maktub 1:9


IBT, 2008 Соғлом таълимот билан насиҳат қилишга ҳамда қаршилик қилувчиларнинг адабини беришга иқтидорли, ҳақиқат каломига ўргатилган ва унга қаттиқ риоя қиладиган киши бўлиши лозим.
IBT, 2013 Haqiqatga o‘rgatilgan, Xushxabar aqidalariga qattiq rioya qiladigan inson bo‘lsin. Shunda u boshqalarga ham sog‘lom ta’limot bilan nasihat qila oladi, qarshilik qiluvchilarni esa fosh eta oladi.