O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Titusga maktub 1:8


IBT, 2008 Аксинча меҳмондўст, хайрихоҳ, вазмин, одил, пок кўнгилли ва нафсини тиядиган одам бўлсин.
IBT, 2013 balki mehmondo‘st, yaxshilikni sevadigan, vazmin, odil, oq ko‘ngil va nafsini tiygan odam bo‘lsin.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang