O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Titusga maktub 1:10


IBT, 2008 Хусусан суннатлилар орасида ўзбилармон, қуруқ гап сотувчи алдамчилар кўп.
IBT, 2013 Axir, hech kimga itoat qilmaydigan, quruq gap sotuvchi yolg‘onchi birodarlar bor, ayniqsa sunnatlilar orasida bundaylar ko‘p.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang