O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Salonikaliklarga ikkinchi maktub 1:4


IBT, 2008 Сизлар бошдан кечираётган бутун таъқибу қайғуларга сабр-қаноат ва эътиқод билан чидаб турибсиз. Ана шу сабабдан биз Худонинг жамоатлари олдида сизлар билан фахрланамиз.
IBT, 2013 Shuning uchun biz Xudoning jamoatlari oldida sizlar bilan faxrlanamiz. Axir, sizlar quvg‘inlaru azob–uqubatlarga sabr–toqat va imon bilan bardosh beryapsiz.