O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Salonikaliklarga ikkinchi maktub 1:5


IBT, 2008 Сизлар Худонинг Шоҳлигига лойиқ топилишингиз учун, бу азобларни чекмоқдасизлар. Булар Худонинг адолатли ҳукмидан далолат бермоқда.
IBT, 2013 Mana shularning hammasi Xudoning hukmi odil ekanligidan dalolatdir. Chunki sizlar Xudoning Shohligiga loyiq, deb topilasiz. Hozir mana shu Shohlik uchun azob chekyapsiz.