O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Salonikaliklarga ikkinchi maktub 1:3


IBT, 2008 Эй биродарлар, биз сизлар учун ҳамиша Худога шукр қилишни бурчимиз деб биламиз. Сизлар бунга муносибсиз, чунки имонингиз кун сайин мукаммаллашиб, ўзаро биродарлик муҳаббатингиз кўпайиб бормоқда.
IBT, 2013 Birodarlar, biz doim sizlar uchun Xudoga shukr qilishimiz kerak. Shunday qilishimiz juda o‘rinli, chunki sizlarning imoningiz kundan kunga o‘sib boryapti, bir–biringizga va boshqa hammaga mehr–muhabbatingiz oshyapti.