O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Efesliklarga maktub 1:8


IBT, 2008 Худо бундай иноятини ҳамда ҳар хил ҳикмату ақл-заковатни бизга мўл-кўл берди.
IBT, 2013 Shunday qilib, Xudo bizning hayotimizni to‘ldirgan inoyati qanchalik boy ekanligini ko‘rsatdi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang