O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Efesliklarga maktub 1:7


IBT, 2008 Унинг Ўғли эса қонини тўкиб, бизнинг гуноҳларимизни ювди. Худонинг бу чексиз инояти туфайли биз барча айбу гуноҳларимиздан фориғ бўлдик.
IBT, 2013 Masihning to‘kilgan qoni orqali Xudo bizni kechirib, gunohlarimizdan ozod qildi.