O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yahudoning maktubi 1:18


IBT, 2008 Улар сизларга: «Охирги замонларда ўз нафсига маҳлиё, Худодан қўрқмас масхарабозлар пайдо бўлади», – деб айтишган эди.
IBT, 2013 Axir, ular sizlarni quyidagicha ogohlantirishgan: “Oxirgi zamonda shunday odamlar bo‘ladiki, ular faqat o‘z nafsini qondirish bilan ovora bo‘lishadi, haqiqatga itoat qiluvchilarni mazax qilishadi.”