O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yahudoning maktubi 1:19


IBT, 2008 Мана булар жудолик солувчи, моддиятга қул, Муқаддас Руҳдан маҳрум одамлардир.
IBT, 2013 Muqaddas Ruhga ega bo‘lmagan bu betavfiq ustozlar inson tabiatiga qul bo‘lib yashaydilar, orangizga nizo urug‘ini sochadilar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang