O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yahudoning maktubi 1:17


IBT, 2008 Эй севганларим, бошда Раббимиз Исо Масиҳнинг ҳаворийлари томонидан айтилган сўзларни эсдан чиқарманглар.
IBT, 2013 Sizlar esa, ey azizlarim, Rabbimiz Iso Masihning havoriylari aytgan bashoratlarni esingizda tutinglar.