O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning uchinchi maktubi 1:8


IBT, 2008 Бинобарин, ҳақиқат йўлида хизмат қилувчиларнинг меҳнатида қатнашиш, бундай одамларни қўллаб-қўлтиқлаш бизнинг бурчимиздир.
IBT, 2013 Biz bunday odamlarni qo‘llab–quvvatlashimiz kerak, shunda haqiqatni e’lon qilishda ularga hamkor bo‘lamiz.