O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning uchinchi maktubi 1:7


IBT, 2008 Чунки улар мажусийлардан ҳеч ёрдам қабул қилмасдан, Исо Масиҳ номи учун йўлга тушган эдилар.
IBT, 2013 Axir, ular Masih nomi uchun yo‘lga chiqqanlar. Imonsizlardan hech qanday yordam olmaslikka qaror qilganlar.