O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning uchinchi maktubi 1:6


IBT, 2008 Улар имонлилар жамоати олдида сенинг меҳрибончилигингни кўкка кўтаришди. Сен уларни Худога муносиб тарзда йўлга отлантирсанг, яхши иш қилган бўласан.
IBT, 2013 Ular sening mehribonliging to‘g‘risida imonlilar jamoatiga aytib yurishibdi. Bu ishingni davom ettiraver, Xudoga munosib tarzda safardagi birodarlarga yordam ber.