O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning uchinchi maktubi 1:9


IBT, 2008 Мен имонлилар жамоатига баъзи нарсаларни ёзган эдим. Аммо уларнинг ораларида ўзини катта тутаётган Диотреф бизларни қабул қилмаётир.
IBT, 2013 Men imonlilar jamoatiga bir maktub yozgan edim. Ammo ularning oralarida o‘zini katta tutayotgan Diotref gaplarimizga e’tibor bermayapti.