O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning ikkinchi maktubi 1:8


IBT, 2008 Қилган меҳнатимизнинг маҳсулини йўқотмаслик ва ҳамма мукофотни олиш учун ўзингизга эҳтиёт бўлингиз.
IBT, 2013 Shunday ekan, ogoh bo‘linglar! Mukofotingizni to‘liq olish uchun, Masihga bo‘lgan haqiqiy imoningizni mahkam tutinglar.