O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning ikkinchi maktubi 1:9


IBT, 2008 Ҳаддидан ошган, Масиҳ таълимотидан узоқлашган ҳар қандай одамда Худо йўқ. Бу таълимотга амал қилган киши эса Отага ҳам, Ўғилга ҳам эга бўлади.
IBT, 2013 Masih ta’limotini ortda qoldirib, o‘zicha “jadallab ketgan” odamda Xudo yo‘q. Masih ta’limoti bo‘yicha yashagan odamda esa Ota ham, O‘g‘il ham bor.