O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning ikkinchi maktubi 1:7


IBT, 2008 Ваҳоланки, инсон вужудига кирган Исо Масиҳни тан олмовчи кўп алдамчилар жаҳоннинг ҳар тарафига ёйилиб кетганлар. Энг катта алдамчи – дажжол ҳам булар қаторида туради.
IBT, 2013 Bularni yodingizda tutinglar, chunki dunyoda yolg‘onchilar ko‘payib ketgan. Iso Masih inson bo‘lib kelganini ular tan olmaydilar. Ularning har biri yolg‘onchi va Masihning dushmanidir!