O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:4


IBT, 2008 Тўсатдан шогирдларга Илёс билан Мусо пайғамбарлар кўринди. Улар Исо билан суҳбатлашаётган эдилар.
IBT, 2013 Shunda shogirdlar Iso bilan gaplashib turgan Ilyos bilan Musoni ko‘rishdi.